Particuliere inschrijving bij de coöperatie Samen zijn wij 1

Voorwaarden

De kosten van inschrijving bedragen € 50,00 per jaar.

Het lidmaatschap gaat in na bijschrijving op de rekening van de coöperatie en wordt gerekend vanaf de dag die is aangegeven op dit inschrijvingsformulier. Direct na inschrijving en na ontvangst van de betaling, kan gebruik worden gemaakt van de statuten en reglementen van de coöperatie.